Concurs de Compozitie si Muzicologie 2012

Regulamentul  si formularul de inscriere la Secțiunea a II-a

a Concursului International “PRO PIANO-ROMANIA”

 Compozitie  si Muzicologie / Editia a II-a, 2012

  •  COMPOZIȚIE

Concursul se adresează elevilor, studenţilor şi masteranzilor din Liceele, Colegiile, Universităţile, Academiile şi Facultăţile de Muzică. Este impartit in 2 sub-secțiuni, pe criteriul varstei:

a) pana in 18 ani

b) intre 19-30 ani

Concursul urmăreşte: – stimularea si incurajarea creativitatii tinerilor muzicieni, – depistarea si promovarea celor mai bune compozitii, prin  mediatizarea creaţiilor premiate, – imbogatirea repertoriului romanesc destinat in special elevilor din primele doua cicluri scolare(elementar si gimnazial), segment sarac in piese didactice, adecvate nivelului lor de interpretare – imbogatirea repertoriu romanesc existent, cu noi piese de valoare.

Tematica(structura de conţinut a concursului) este variabilă de la o ediţie la alta. Pentru ediţia 2012 se pot prezenta 2 variante de lucrari pentru pian.  1)  lucrări de dificultate usoara si medie, pentru copii cu varste cuprinse intre 5 – 12 ani, la 2 si 4 maini( pe acelasi pian), in diverse forme (lied, tema cu variatiuni, mini-suite tematice, rondo, etc),cu o durata intre 2–5 minute              2)   lucrare mai ampla, cu durata intre 5 – 15 min.

Conditii de participare: – Un concurent este admis cu o singură lucrare(pentru varianta 2), sau cu una sau mai multe piese scurte, conform minutajului(pentru prima varianta), cu specificarea variantei alese(1 sau 2).
Se poate concura si la ambele variante. – Taxa de inscriere: pentru o singura varianta – 50 lei, iar pentru ambele variante – 100 lei – Lucrarea prezentată trebuie sa fie originala si  nepublicată până la data prezentului concurs. Se admit partituri în manuscris (cu caractere de culoare neagră), xerocopiate sau tehnoredactate însoţite sau nu de CD-uri cu caracter documentar, conţinând înregistrarea pieselor prezentate în concurs. Aceste exemplare vor avea mentionate numai un titlu şi un motto pentru identificare(fara nume sau semnătură).

Inscrierea se va face pana la data de 5 iunie 2012 (data poştei). Fiecare trimitere va trebui să conţină: 1.    lucrarea respectiva, in 3(trei)) exemplare, pe care sa figureze numai titlul şi un motto  2.     un plic închis pe care se va afla notat motto-ul ce figurează pe partitură. În interiorul plicului se vor găsi: – formularul de înscriere (care va cuprinde numele şi prenumele compozitorului, locul şi data naşterii, şcoala din care face parte, adresa completă, numărul de telefon, adresa de e-mail), –  copia unui document care să ateste data naşterii, – un scurt curiculum vitae – o scurtă prezentare a lucrării respective 3. copia chitantei de achitare a taxei de inscriere 4. in cazul anexarii CD-ului lucrării prezentate în concurs, acesta va purta motto-ul înscris pe partitură, fără nici o altă însemnare sau comentariu.

Participarea la concurs implică acceptarea integrală de către concurenţi a prezentului regulament şi a deciziilor juriului. Pentru informaţii suplimentare, concurenţii se vor adresa secretariatului artistic al Fundatiei.

Juriul: Juriul va fi format din personalităţi prestigioase ale vieţii muzicale româneşti.

Premii: În urma deliberării, juriul va decerna următoarele premii: Premiul I, II, III pentru fiecare din cele 2 variante. Juriul îşi rezervă dreptul de a decide asupra neacordării oricăreia dintre distincţiile mai sus menţionate. Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate.  Autorii premiaţi vor fi invitaţi să participe la Concertul de Gală al Concursului, in data care va fi anuntata dupa incheierea inscrierilor(in jurul datei de 23-24 iunie 2012).

Partiturile premiate intră în proprietatea Fundatiei Culturale “PRO PIANO-ROMANIA”. Partiturile care nu au obţinut premii pot fi restituite, la cerere, autorilor.

Organizatorii vor mediatiza lucrările premiate prin publicarea lor intr-un  volum special, in emisiuni speciale TV şi radio. Totodata, lucrarile au sansa sa fie interpretate in auditii si recitaluri organizate de Fundatie, pe toata durata anului.

 

  • MUZICOLOGIE

Concursul se adresează elevilor, studenţilor şi masteranzilor din Scoli, Licee, Colegii, Universităţi, Academii şi Facultăţi de Muzică(pentru concurentii din strainatate este preferata limba engleza). Concursul constă într-o singură probă scrisă și presupune comentarea unei lucrări muzicale din secolul XX(lucrare care va fi prezentată în momentul concursului). Ora și locul de desfășurare se va anunța la sfârșitul lunii mai.

Înscrierile se vor face până la data de 5 iunie 2012, prin e-mail sau direct la organizator(informatii la telefon)

Pentru înscriere sunt necesare următoarele:

1. copia unui act de identitate

2. formularul de  înscriere de mai jos, completat

3. copia achitării taxei de participare de 50 lei

Se vor acorda: premiul I, II, III si premii speciale. Premiile constau in Diplome, iar Premiul I si in bani.

Gala de premiere va avea loc odata cu premierea pentru sectiunea interpretare si compozitie, la o data ce se va anunta ulterior(23 sau 24 iunie 2012).

Informații suplimentare la:
Tel: 0722 38 26 26
E-mail: propiano@gmail.com
Web: www.propiano.org
 
 
FORMULAR de INSCRIERE
Concursul International “PRO PIANO-ROMANIA” 
Sectiunea muzicologie – ediția a II-a, 2012

1.      Nume………………………………………………

2.     Prenume…………………………………………

3.     Data nasterii……………………………………

4.    Tara – cetatenia……………………………….

5.    Cod numeric personal……………………….….

6.    Domiciliul(adresa completa)………………

7.   Tel.Fax………………………………………………

8.   E-mail……………………………………………….

9.   Instituția de învățământ……………………..……………………………………

9.    Clasa/anul………………………………………….

10.   Profesor- Nume si prenume…………………………………………………………………